בירה מלכה

עיצוב תווית במסגרת תחרות וזכייה במקום הראשון

התוויות ממותגות רק לשם התחרות ואין בהם שימוש מסחרי

דאצ'ה 

עיצוב תוויות לצנצנות בהכנה בייתית